اس اس دی pm953

  • ( 0 نظر )

     SSD های جدید PCI Express با رابط جدید SATA Express بسیار کار آمد هستند . این SSD ها با اندازه 2.5" استاندارد و قیمت پایین تر ارائه میگردند ، در واقع میتوان گفت بعد از تولید اولین SSD این فناوری انقلابی بزرگ در این حوزه ایجاد نموده است ، سرعت SSD ها به تنهایی بسیار بالا بوده و تقریبا 5 تا 10 برابر از هادرهای سخت سریعتر هستند اما این SSD ها 2 برابر SSD های...

  • ( 0 نظر )

     SSD های جدید PCI Express با رابط جدید SATA Express بسیار کار آمد هستند . این SSD ها با اندازه 2.5" استاندارد و قیمت پایین تر ارائه میگردند ، در واقع میتوان گفت بعد از تولید اولین SSD این فناوری انقلابی بزرگ در این حوزه ایجاد نموده است ، سرعت SSD ها به تنهایی بسیار بالا بوده و تقریبا 5 تا 10 برابر از هادرهای سخت سریعتر هستند اما این SSD ها 2 برابر SSD های...