انواع کابل ارتباطی

آشنایی با انواع کابل ارتباطی

انواع رسانه های ارتباطی :   سه نوع متداول رسانه های ارتباطی عبارتند از : 1-رسانه های انتقال (کابل کواکسیل و کابل زوج به هم تابیده) 2-کابلهای فیبر نوری 3- بیسیم    کابل ها : کابل کواکسیال: کابل های کواکسیال ...

0اشتراکادامه مطلب