SC826SE1C-R1K02JBOD

معرفی و بررسی کیس ذخیره ساز و سرور 826SE1C-R1K02JBOD

برای مقیاس پذیر کردن ظرفیت اکسپنشن های سیستم ذخیره سازی خود ، سوپرمیکرو ، 826SE1C-R1K02JBOD را در فرم یک کیس دو یونیتی طراحی کرده است و برای اطمینان از صحت محصول خود آن را همراه با 12 هارد 3.5 اینچی ...

0اشتراکادامه مطلب