Natick

معرفی پروژه Natick مایکروسافت : چرا مراکز داده را زیر دریا قرار بدهیم ؟

شاید در فیلم های هالیوودی و تخیلی ، شهرهای زیر دریا و تجهیزات بسیار عجیب و غریب زیر دریا را دیده باشید ، هیچوقت بعید نیست که روزی تمامی این شهرهای زیر دریایی به حقیقت نزدیک شود و چه بسا ...

0اشتراکادامه مطلب