سرورهای دو چندقلو سوپرمایکرو / Twin , Twin 2

امروزه بهینه کردن هزینه ها یکی از بزرگترین چالش های مدیران میباشد ، یکی از هزینه ساز ترین واحد ها واحد IT در هر سازمانی میباشد ، در حال حاضر کوچکترین سازمانها هم دارای وب سایت بوده و برای ارائه ...

0اشتراکادامه مطلب