معرفی و بررسی نرم‌افزار HPE Oneview

با استفاده از نرم‌افزار HPE Oneview می‌توان از یک کنسول متمرکز تمامی شبکه شامل سرورها، شبکه و تجهیزات ذخیره‌ساز را مشاهده و مانیتور کرد. این نرم‌افزار جایگزین نرم‌افزار HP system insight manager است. در صورت استفاده از Blade سرور از ...

0اشتراکادامه مطلب