SNK-P0048PS

معرفی و بررسی هیت سینک سوپرمیکرو SNK-P0048PS

این هیت سینک SNK-P0048PS با داشتن طولی به اندازه 104mm و عرضی به اندازه 80mm و ارتفاعی به اندازه 64mm در مادربردهای X9 ، X10 2U تک پردازنده , دو پردازنده و چند پردازنده کاربرد دارد .این محصول برای سوکت های ...

0اشتراکادامه مطلب