آیا تا به حال در پیدا کردن و یا مسیر طولانی برای دستیابی به یک ابزار در ویندوز سرور دچار مشکل شده اید؟

برای مثال، می دانیم برای دسترسی به کنترل پنل نیاز به چندین کلیک داریم. در چنین شرایطی می توان برای سرعت دسترسی به ابزارهای مورد نظر از کلیدهای میانبر استفاده کنیم.

.

1. حرکت بین استارت منو و دسکتاپ
Windows Key: با فشار دادن کلید ویندوز به راحتی می توان بین دسکتاپ و منوی استارت حرکت کرد.

.

18741
حرکت بین استارت منو و دسکتاپ با کلید ویندوز

.

2. باز کردن یک دسکتاپ جدید
Windows Key + D: اگر دسکتاپتان شلوغ است و تمایلی به بستن یا کوچک کردن برنامه ها ندارید، با فشردن Windwos key + D می توانید یک دسکتاپ جدید برای خود باز کنید.

.

18752
باز کردن یک دسکتاپ جدید با ترکیب کلید ویندوز و D

.

3. باز کردن منوی کنار (Charms Panel)
Windows key + C: برای دسترسی به منوی کناری که دستیابی به منوی استارت، کنترل پنل و جستجو را به شما می دهد می توانید از ترکیب این کلیدها استفاده کنید.

.

18763
از کردن منوی کنار (Charms Panel) با ترکیب کلید ویندوز و C

.

4. بازکردن صفحه تنظیمات
Windows key + I: اگر می خواهید صفحه تنظیمات را که شامل تنظیم شبکه، اخطار ها ، صدا و غیره است را باز نمایید از ترکیب این کلیدها استفاده کنید.

.

18774
بازکردن صفحه تنظیمات با ترکیب کلید ویندوز و I

.

5. باز کردن پنل جستجو
هنگام جستجوی گزینه ای در سرور، می توانید از ترکیب کلید های فوق به صورت زیر استفاده کنید:

Windows key + Q: برای جستجوی گزینه مورد نظر در همه جای سیستم

.

18785
جستجوی گزینه مورد نظر در همه جای سیستم با ترکیب کلید ویندوز و Q