شرکت مایکروسافت قصد دارد که هر شش ماه یکبار دو آپدیت مهم را برای Windows 10 ارائه دهد.