شاید در فیلم های هالیوودی و تخیلی ، شهرهای زیر دریا و تجهیزات بسیار عجیب و غریب زیر دریا را دیده باشید ، هیچوقت بعید نیست که روزی تمامی این شهرهای زیر دریایی به حقیقت نزدیک شود و چه بسا در حال حاضر نیز چنین شهرهایی وجود داشته باشد و ما از وجود آنها خبر نداشته باشیم !!! با یک مثال ساده شروع می کنیم ، زمانیکه شما از لپتاپ یا سیستم یا حتی گوشی های هوشمند خودتان استفاده می کنید این تجهیزات تولید گرما می کنند ، این تولید گرما باعث کاهش کیفیت سرویس دهی و علاوه بر آن احتمال از بین رفتن داده ها را نیز زیاد می…