این حافظه ها یعنی SAMSUNG 16GB DDR4 2133 ECC Registered نسل جدیدی از کارایی بالا و بهره وری در انرژی هستند