مهم ترین اتفاق روز دوم نمایشگاه الکامپ را می توان حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونانش نامید. چندین موضوع در این بازدید توجه رسانه ها را به خود جلب کرد. برای مثال واعظی اعلام کرد در کابینه دولت آینده که به زودی اعلام خواهد شد نقشی به عنوان وزیر ارتباطات نخواهد داشت و در پستی دیگر مشغول به کار می شود. به علاوه یک ناهماهنگی بسیار بزرگ نیز در بین سخنان معاون وزیر با آنچه خود وی اعلام کرده بود مشاهده شد. در ابتدا جناب معاون اعلام کردند تلگرام با انتقال سرورهای خود به ایران موافقت کرده است اما پس از گذشت چند ساعت واعظی این خبر را…