عضو سازمان پدافند غیرعامل کشور نسبت به عملیات سایبری جدید آمریکا علیه ایران با عنوان پروژه نیتروزئوس  به مقامات مسئول هشدار داد.