گيتس از روز 27 ژوئن فعاليت‌هاي روزمره خود در مايکروسافت را ترک کرد.