برای کاربران حرفه ای که به طور ویژه به فیلم برداری با رزولوشن 4K فکر می کنند ،