حافظه کش موجود در کنترلر های رید شرکت اچ پی به دو دسته تقسیم می شوند :