کورتانا که از قابلیت های اساسی در ویندوز 10 به شمار میرود