کیس CSE-836BE2C R1K03B از سری کیس های Storage  سوپرمیکرو می باشد که در رده ی ذخیره سازی قرار می گیرند  و به اندازه ی 3 یونیت از فضا را اشغال می کنند .