امروز می خواهیم برای کاربران عزیز آموزش نصب مرحله به مرحله VMware ESXi 6 را قرار بدهیم.