شرکت اچ پی، جدیدترین Workstation خود بنام HP Z1 G3 Workstation All-in-One را معرفی نمود که ترکیبی از طراحی کامپیوترهای All-in-One و کارایی workstation ها را در خود دارد.