در این مقاله به معرفی و بررسی پردازنده Intel Xeon Processor E5-2609 v4 می پردازیم.