HP بیش از هر تولید کننده بزرگ دیگری در صنعت استوریج، بر روی شرکت های کوچک و متوسط تمرکز دارد و محصولات MSA یا Modular Smart Array، که برای شرکت های SMB یا همان شرکت های کوچک و متوسط طراحی شده، از شهرت خاصی در زمینه ارزشمندی در خرید، برخوردار است. این استوریج به آسانی قابل توسعه، مقیاس پذیر و مقرون به صرفه است. MSA های جدید، پا را فراتر نهاده و در سطح Enterprise ها نیز ظاهر شده اند  مثلا محصول FC SAN ها با داشتن  16Gbps FC، باعث افزایش iOP ها می شود. شرکت اچ پی برای این منظور، ارتقای جدید، مفید و کاربردی از سیستم عامل (Firmware) را برای استوریج های MSA منتشر کرده…