پروژه ای که در زیر می بینید به منظور مقایسه میزان کارایی پردازنده ها از یک نسل و نسل های متفاوت می باشد. امروز ما بنچمارک های اولیه Quad Intel Xeon Platinum 8180 از بهترین سری خانواده Intel Xeon Scalable Processor برای شما انتخاب کرده ایم. در روز های آتی ، اطلاعات بیشتری را نیز منتشر خواهیم کرد. ما همچنین در پی گرداوری بنچمارک های AMD EPYC هستیم که در آینده ای نزدیک در دسترس خواهد بود. تا زمانیکه شما بتوانید امروز چنین پیکربندی را از برخی فروشندگان خریداری نمایید (July 11, 2017) هفته ها و ماه ها تا در دسترس بودن AMD EPYC فاصله خواهیم داشت. مشخصات پیکربندی در…