شرکت AMD  قیمت پردازنده Ryzen 7 1800X را 30 دلار کاهش داد.