System Restore یکی از ابزارهای مفید و کاربردی ویندوز است که با استفاده از آن می‌توانید